Teachable oldalunk felhasználási feltételei


1. Feltételek

Az Iskolához való hozzáféréssel Ön elfogadja a jelen Használati feltételek, az összes vonatkozó törvény és rendelet betartását, és elfogadja, hogy Ön felelős az alkalmazandó helyi törvények betartásáért. Ha Ön nem ért egyet a jelen feltételek bármelyikével, akkor tilos ezt az oldalt használni, illetve hozzáférni hozzá. A jelen Iskolában található anyagokat a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védik.

2. Használati engedély

Engedélyt adunk az Iskola weboldalán található letölthető anyagok egy példányának ideiglenes letöltésére, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú, átmeneti megtekintés céljából. Ez egy engedély megadása, nem pedig a tulajdonjog átruházása, és ezen engedély alapján Ön nem jogosult:

 • módosítani vagy másolni az anyagokat;
 • az anyagokat bármilyen kereskedelmi célra vagy nyilvános (kereskedelmi vagy nem kereskedelmi) megjelenítésre felhasználni;
 • megkísérelni az Iskola weboldalán található bármely szoftver dekompilálását vagy visszafejtését;
 • eltávolítani az anyagokból a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelöléseket; vagy
 • az anyagokat más személynek átadni, vagy az anyagokat más szerveren "tükrözni".

Ez az engedély automatikusan megszűnik, ha Ön megsérti e korlátozások bármelyikét, és a Vállalat bármikor felmondhatja. Az anyagok megtekintésének befejezésekor vagy a jelen licenc megszűnésekor Ön köteles megsemmisíteni a birtokában lévő letöltött anyagokat, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

3. Felelősségi nyilatkozat

Az Iskola weboldalán található anyagokat a jelenlegi állapotukban nyújtják. Az Iskola nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezennel kizár és tagad minden más garanciát, beleértve, de nem korlátozva az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a szellemi tulajdonjogok vagy más jogok megsértésének tilalmára vonatkozó hallgatólagos garanciákat vagy feltételeket. Továbbá, az Iskola nem garantálja és nem tesz semmilyen nyilatkozatot a weboldalán található anyagok pontosságát, várható eredményeit vagy megbízhatóságát illetően, vagy más módon az ilyen anyagokkal vagy az ezen oldalhoz kapcsolódó oldalakkal kapcsolatban.

4. Korlátozások

Az Iskola semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az Iskola weboldalán található anyagok használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő károkért (beleértve, de nem kizárólagosan az adatvesztésből vagy nyereségkiesésből, illetve az üzletmenet megszakításából eredő károkat), még akkor sem, ha az Iskolát vagy az Iskola felhatalmazottját szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Mivel egyes joghatóságok nem engedélyezik a hallgatólagos szavatosság korlátozását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

5. Felülvizsgálatok és javítások

Az Iskola weboldalán megjelenő anyagok technikai, tipográfiai vagy fényképészeti hibákat tartalmazhatnak. Az Iskola nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, teljesek vagy aktuálisak. Az Iskola bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalán található anyagokat. Az Iskola azonban nem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.

6. Linkek

Az Iskola nem tekintette át a weboldalához kapcsolódó összes webhelyet, és nem vállal felelősséget az ilyen hivatkozott webhelyek tartalmáért. Bármely link feltüntetése nem jelenti azt, hogy az Iskola jóváhagyja az adott oldalt. Az ilyen hivatkozott webhelyek használata a felhasználó saját felelősségére történik.

7. A webhely használati feltételeinek módosítása

Az Iskola bármikor, előzetes értesítés nélkül felülvizsgálhatja a weboldal használati feltételeit. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek mindenkor hatályos változata kötelező érvényű.

8. Irányadó jog

Az Iskola weboldalával kapcsolatos bármely követelésre az Iskolatulajdonos lakóhelye szerinti joghatóság törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre.

Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
   1. modify or copy the materials;
   2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
   3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
   4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
   5. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.